Τι είναι το Modus System

To MODUS SYSTEM είναι το πιο σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο βελτιστοποίησης απόδοσης ενός εκπαιδευτικού φορέα σε επίπεδο:

α) απόδοσης μαθητών, μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες και δράσεις.

β) οργανωτικής & επιχειρηματικής απόδοσης εκπαιδευτικού φορέα, μέσα από προκαθορισμένους τρόπους διοικητικής λειτουργίας.

Το όνομά του το πήρε από το πρώτο συνθετικό όνομα της λατινικής λέξης "Modus Οperandi" που σημαίνει "τρόπος του λειτουργείν " και συνοψίζει όλες τις εφαρμοσμένες αρχές, μεθόδους, πρακτικές λειτουργίας που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί στον εργασιακό χώρο ή στην προσέγγιση της επαγγελματικής και κοινωνικής του ζωής.

Το MODUS SYSTEM έχει ένα διεπιστημονικό προσανατολισμό μια και για την υλοποίησή του "ενώθηκαν" γνώσεις από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Το MODUS SYSTEM συνδυάζει μια σειρά από λειτουργίες σε επίπεδο management , marketing και εκπαιδευτικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση ενός εκπαιδευτικού φορέα. Η ιδέα υλοποίησής του ξεκίνησε από τις ανάγκες του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ΜΕΘΟΔΟΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης που αναζητούσε τον τρόπο να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους τους μαθητές του και γενικότερα να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Πως θα βελτιωθεί η απόδοση κάθε μαθητή που μπαίνει στο Φροντιστήριο.

  2. Με ποια κριτήρια θα δημιουργηθούν τμήματα ομοιογενή ως προς το επίπεδο των μαθητών και γιατί ;

  3. Πως η διοίκηση μπορεί να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό έργο που «παράγεται»;

  4. Πως θα δημιουργηθεί μια κοινή εκπαιδευτική κουλτούρα σε όλα τον οργανισμό που θα στηρίζεται στην συνεχή βελτίωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

  5. Πως θα αξιολογείται η δουλειά όλων των συμβαλλομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία; (Μαθητών, καθηγητών, διοίκησης, στελεχών κλπ)

  6. Πως θα παίρνονται μέτρα αλλαγών ή διορθωτικών παρεμβάσεων στον οργανισμό όταν παρατηρείται ότι κάτι πάει λάθος.

  7. Πως μπορεί η επιχείρηση να ενσωματώσει νέα γνώση ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της;


Επικοινωνία

Ποσειδώνος 11 - Λ. Δημοκρατίας,
Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 570 13

Τηλ.:+30 2310 692 145

info@modus-system.gr

Εγγραφή στο Newsletter

© 2020 modus-system.gr All Rights Reserved.