Εργαλεία του Modus System

Το Modus System διαθέτει μια σειρά εργαλείων που σχεδιάστηκαν πάνω στην λειτουργία ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού. Τα εργαλεία αυτά προβλέπουν:

  • Όλες τις διαδικασίες κατάταξης ενός μαθητή σε ομοιογενή τμήματα μέσα στο Φροντιστήριο (Συνεντεύξεις, διαγνωστικά test, φόρμες)

  • Tην εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρηματιών -καθηγητών σε σύγχρονες τεχνικές marketing/Πωλήσεων/customer service.

  • Την εκπαιδευτική πλατφόρμα (software) παρακολούθησης όλων των επιδόσεων των μαθητών και της εξέλιξης της πορείας τους.

  • Την υιοθέτηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την βέλτιστη απόδοση των μαθητών (Σχέδια μαθήματος, ψηφιοποιημένη διδακτική ύλη για διαδραστικούς πίνακες, βιβλία, λύσεις ασκήσεων, μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων, αναθεωρημένη διδακτική ύλη, διορθωτικές ενέργειες, test, διαγωνίσματα)

  • Την διαδικασία ελέγχου της απόδοσης κάθε μαθητή σε καθημερινή βάση αλλά και της αξιολόγησης όλου του εκπαιδευτικού έργου (Αξιολογήσεις εκπαιδευτικού φορέα, καθηγητών, διοίκησης, μαθητών)

  • Διορθωτικές ενέργειες οργανισμού για την επίτευξη των στόχων σε κάθε τομέα λειτουργίας του οργανισμού.


Επικοινωνία

Ποσειδώνος 11 - Λ. Δημοκρατίας,
Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 570 13

Τηλ.:+30 2310 692 145

info@modus-system.gr

Εγγραφή στο Newsletter

© 2020 modus-system.gr All Rights Reserved.