Τι ανάγκες καλύπτει

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι επιτακτική η ανάγκη των εκπαιδευτικών οργανισμών για υψηλότερες αποδόσεις σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, απόδοσης και management.

Η ανάπτυξη του MODUS SYSTEM προήλθε από την ανάγκη πολλών επιχειρηματιών που διοικούν Φροντιστηριακούς Οργανισμούς ή επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση :

  • Να μπορούν να πετύχουν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις για το σύνολο των μαθητών τους (αδύναμους και δυνατούς μαθητές)

  • Να μπορούν να δημιουργήσουν αξία στην επιχείρησή τους η οποία θα είναι άμεσα αντιληπτή από μαθητές και γονείς.

  • Να μπορούν να βελτιώσουν οργανωτικά, διοικητικά και εμπορικά την επιχείρηση τους

  • Να μπορούν να παρέχουν στους γονείς άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την απόδοση των παιδιών τους

  • Να μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά και να ελέγξουν το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει ο οργανισμός τους (αποδόσεις εκπαιδευτών) ανεξάρτητα του γνωστικού αντικειμένου που έχει ο καθένας.

  • Να μπορούν να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τον ανταγωνισμό.

  • Να μπορούν να παρέχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες εκπαίδευσης άμεσα αντιληπτές από γονείς και μαθητές.


Επικοινωνία

Ποσειδώνος 11 - Λ. Δημοκρατίας,
Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 570 13

Τηλ.:+30 2310 692 145

info@modus-system.gr

Εγγραφή στο Newsletter

© 2020 modus-system.gr All Rights Reserved.